Deney Laboratuvarlarında Verinin ve Analizin Önemi

Deney laboratuvarlarının iş süreçlerinde; departmanlar arası bilgi akışı ve yönetilmesi gereken detaylar fazladır. İş akışında bir aksaklık olduğu zaman da işlerin zamanında tamamlanmamasından kaynaklı sorunlar, gecikmeler yaşanmaktadır. Özellikle akredite laboratuvarlarda mutlaka bir düzen, bir plan dâhilinde işlerin yürütülmesi gerekmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre, deney laboratuvarlarının numunelerin taşınması, kabulü, korunması, depolanması gibi süreçlere dair bir prosedürünün olması gerekmektedir. Numuneyle ilgili bozulma, kayıp, hasar gibi durumların yaşanmaması için barkod yöntemiyle kayıt altına alınması, doğru koşullarda saklanması ve analizi çok önemlidir. İşte bu noktada devreye, yazılım programları girmektedir. Çünkü çok fazla detayı olan bir iş sürecinin, yazılım programı olmadan doğru bir şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır.

LAB Kurumsal programımızda kapsam tiplerinizi, tüm parametrelerinizi, analiz tiplerinizi yönetim panelinden tanımlayabilirsiniz. Kullanıcılarınız bu veriler üzerinden işlerini kaydettikleri için hatalı verilerin de önüne geçmiş oluyorsunuz. Hata kabul etmeyen bir iş süreci olduğu için, yazılım sisteminin varlığı çok daha önemli hale gelmektedir. Hangi kullanıcınız hangi işlemleri yapacaksa yetkilendirip akıcı bir şekilde süreci yönetebilirsiniz.

LAB Kurumsal içinde bulunan otomatik bilgilendirme sistemi sayesinde, iş akışınızı doğru sıralamayla yönetebilirsiniz. Örneğin; teklif analiz talep eden kişi ya da kuruluş tarafından onaylandıktan sonra program içinden ölçüm planlaması yapabilirsiniz. Ölçüm yapacak kullanıcılar hangi müşteriye gideceklerini görebilir ve programda yer alan ajanda üzerinden planlamalarını yapabilirler. Ölçüm personelleri işlemlerini tamamladıktan sonra, laboratuvar çalışanlarınız numune kabul ve analiz sürecini devam ettirebilirler. Analiz tamamlandıktan sonra da laboratuvar müdürü analizi onaylayarak süreci tamamlayabilir. Ödemeyle ilgili detayları da analiz sonrası muhasebe yetkiliniz program üzerinden takip edebilir.  

Deney laboratuvarınızın süreç yönetimindeki tüm detaylar programda kayıtlı olacağı için teklif formu, deney raporu, filtre tartım formu, numune ve ölçüm planlama formu gibi formlarınızı program içinde kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Teklif formunuzu müşterinize direkt program üzerinden mail gönderebilirsiniz. Laboratuvarınızda kullandığınız tüm formların çıktısını ihtiyaç duyduğunuz zaman program üzerinden alabilirsiniz.

Uluslararası bir standart doğrultusunda çalışması gereken deney laboratuvarlarında, veri kayıplarının mutlaka ortadan kalkması gerekmektedir. Veri olmadan sonuca ulaşmak ve rapor hazırlayarak müşterilerle paylaşmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle sürecin en başından itibaren tüm çalışanların görev tanımlamaları belli olmalıdır. Çalışanlar bu görev tanımlamaları doğrultusunda yönettiği süreçle ilgili verileri kayıt altına almalı ve bir sonraki süreci yönetecek kullanıcının verileri görmesi gerekmektedir. Tüm süreç tamamlanınca da yöneticiler nihai durumu görerek onay sürecini gerçekleştirmektedir. Veri olmadığı zaman raportörlerin de işi zorlaşmakta ve veri toplamak için uğraşmaktadırlar. LAB Kurumsal çalışanların da yöneticilerin de işlerini kolaylaştırmaya dönük özellikleriyle laboratuvarların en büyük yardımcısı olmaktadır.

Verilerin kaydedilmesi kadar verilerin yedeklenmesi de TS EN ISO/IEC 17025 kalite yönetimi açısından önemli bir konudur. Deney laboratuvarlarının mutlaka verileri belli periyodlarda yedeklemesi gerekmektedir. Dataların kullanıcı bilgisayarında değil, server üzerinde toplanması yedekleme işlemini standardize hale getirerek kayıpların önüne geçecektir. LAB Kurumsal web tabanlı özelliği sayesinde tüm verilerin tek bir yerde kayıt altına alınıp yedeklenmesini sağlamaktadır. Böylece sisteminiz kullanıcı bilgisayarlarında yaşanan teknik arızalardan etkilenmeyecektir. Çalışanların bilgisayarlarında bir sorun olduğu zaman işler aksamayacak ve farklı bir bilgisayar, tablet ya da telefondan sisteme giriş yaparak işlerine devam edebileceklerdir.  

Tüm bu avantajları yaşamak isterseniz, LAB Kurumsal çözümümüzle her zaman yanınızdayız.

Kurumsal İş Çözümleri

Diğer Bloglar

img
Ar-Ge Sürecinde Yazılım Teknolojilerinin Kullanımı

Yeni ürün tasarımının ve geliştirmesinin, hem şirketlerin hem de ülkelerin geleceği açısından çok değerli olduğunun farkındayız.

15.03.2022 11:16
img
Proje Yönetimi Sürecinde Veri Analizi ve Raporlaması

Proje yönetiminde süreç analizi ve veri raporlaması; projelerin sağlıklı yürütülebilmesi ve başarıyla tamamlanması açısından çok önemlidir.

27.03.2023 14:34
img
Yenilikçi Firmaların Hızlı Büyümesinin Nedenleri

Girişimciler ve yöneticiler firmalarının satış gücünü artırmak, gelecekte sektöründe söz sahibi bir konumda olmasını sağlamak için azami gayret gösterirler.

15.03.2022 11:39